Înfiinţată pentru a sprijini dezvoltarea profesională, educaţia şi creşterea performanţei în domeniul cosmetologiei şi dermato-cosmetologiei, Asociaţia Cosmetologilor din România îşi doreşte să devină un partener pentru fiecare profesionist în domeniu.

Iniţiativa înfiinţării unui cadru oficial pentru profesioniştii din domeniul cosmetologiei şi dermato-cosmetologiei a venit ca o nevoie firească în condiţiile dezvoltării continue, dar şi a schimbării legislaţiei la nivel european din această ramură. Astfel, bazele Asociaţiei au fost puse de specialişti cu expertiza necesară pentru a oferi un know-how susţinut şi un ajutor real cosmetologilor din România. Cristiana Mihaela Dumitrescu, medic specialist dermatolog, medic specialist medicină de familie, Alice Galani, manager Beauty One şi avocat cu o experienţă de peste 10 ani  în domeniul juridic şi Monica Lupu, cosmetolog, manager Lycon Romania sunt fondatorii Asociaţiei Cosmetologilor din România. Fondatorii şi-au propus să reunească o echipă de experţi cu ajutorul căreia să aducă domeniul beauty la standarde internaționale.

Asociaţia are o adresabilitate largă: medici, cosmeticiene, make-up artişti, kinetoterapeuţi şi tehnicieni pe tratamente corporale precum şi manageri de instituţii sau clinici de estetică, astfel îşi doresc ridicarea nivelului profesional al membrilor atât prin educaţie şi instruire profesională, cât şi prin alinierea legislaţiei la standardele europene.

 • Promovarea educației și a instruirii profesionale în domeniu, prin colaborări cu institute de învățământ, institute de cercetare din țară și străinătate,
 • Ridicarea nivelului profesional și știintific al membrilor săi;
 • Derularea unor activități publicistice de specialitate
 • Colaborarea cu Ministerul Sănătății sau Ministerul Educației,
 • Colaborarea cu societăți sau asociații similare din străinătate,
 • Organizarea de manifestări științifice în țară (congrese, conferințe, simpozioane, mese rotunde, ateliere de lucru, sesiuni științifice, seminarii, workshopuri , prelegeri)
 • Organizarea de activități de pregătire teoretică și practică în vederea dobândirii, menținerii sau îmbunătățirii nivelului de cunoștințe,
 • Participarea prin delegații săi la congresele internaționale și la orice alte manifestări științifice medicale sau cosmetice
 • Publicarea de materiale și lucrări științifice în materie de cosmetică și dermato-cosmetologie, respectiv articole în reviste medicale, cosmetice, monografii, studii cosmetice etc.
 • Organizarea de cursuri de specializare sau perfecționare sau studii documentate în țară și în străinătate;
 • Organizarea de competiții, concursuri sau expuneri de lucrări în domeniu precum și acordarea de premii și distincții pentru activitatea profesional-științifică dacă va fi cazul.