Dupa cum probabil ati aflat deja, marti a intrat in vigoare Ordinul MS nr. 15/2020 care modifica si completeaza Ordinul nr. 1030/2009 privind procedurile de reglementare  sanitara pentru obiectivele ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei.

Comunicarea oficiala din partea avocatei Asociatiei, Amalia Dinu, ne atentioneaza ca potrivit noilor dispozitii, inceperea activitatii sau dupa caz desfasurarea ei nu se mai face doar in baza unei declaratii pe proprie raspundere, ci trebuie obtinuta contra unei taxe si dupa depunerea unei documentatii certificarea de la DSPMB, care iar va veni in control:

Art. 17

(1)Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică se aplică, la cererea titularului activităţii, în vederea evaluării conformităţii cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în funcţiune, care desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.

(11)Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică este obligatorie pentru:

a)activităţile de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în spaţiile utilizate de populaţie;

b)activităţile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare.

Art. II

(1)În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin toate persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în spaţiile utilizate de populaţie trebuie să solicite certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau serviciile din cadrul ministerelor cu reţea proprie, după caz.

(2)În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin toate persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare trebuie să solicite certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau serviciile din cadrul ministerelor cu reţea proprie, după caz.

Pana pe 13 februarie pentru societatile unde desfasurati activitate de salon, coafura  si sau alte  activitati de infrumusetare trebuie depuse dosare pentru certificare care sa cuprinda urmatoarele:

 (2)Documentaţia necesară pentru certificarea conformităţii se compune din:

a)cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

a)cerere şi documente aferente specifice domeniului activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
(la data 26-mar-2012 Art. 17, alin. (2), litera A. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 17. din Ordinul 251/2012 )

b)memoriul tehnic în care este descris modul de îndeplinire a cerinţelor prevăzute de reglementările legale specifice domeniului de activitate;

c)dovada achitării tarifului de certificare –  (200 lei/per societate).

(3)Documentaţia se depune la autoritatea competentă, fiind soluţionată de personalul de specialitate desemnat.

(4)Pentru soluţionarea cererii de certificare a conformităţii cu normele de igienă, sănătate publică şi alte reglementări specifice domeniului de activitate, după ce s-a analizat documentaţia depusă şi s-a efectuat evaluarea obiectivului, autoritatea competentă eliberează o notificare scrisă.

(5)Notificarea va cuprinde concluziile privind conformarea la reglementările legale specifice în vigoare.

(5)Notificarea va cuprinde concluziile privind conformarea la reglementările legale specifice în vigoare. Notificarea este valabilă atât timp cât nu se modifică datele din memoriul tehnic.
(la data 26-mar-2012 Art. 17, alin. (5) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 18. din Ordinul 251/2012 )

(6)Dacă sunt constatate neconformităţi, acestea se comunică solicitantului specificându-se actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite.

Concret, Ordinul MS 15/2020 a eliminat marți autorizarea sanitară pe baza răspunderii proprii și a introdus obligația ca saloanele de înfrumusețare (cod CAEN 9602) să ceară certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică.

In concluzie, pentru societatile vizate vor trebui in mod obligatoriu depuse dosarele.