1. Accesați in browserul dumneavoastră site-ul www.asociatiacosmetologilor.ro
  2. Cum intrați pe site de pe desktop în partea de sus vă vor apărea mai multe coloane, apăsați pe ÎNSCRIERE ca în imaginea de mai jos.

În cazul în care accesați site-ul nostru de pe un smartphone, în partea dreaptă sus vor apărea 3 linii orizontale, în momentul în care faceți click pe ele se va deschide tot meniul, de acolo selectați ÎNSCRIERE.

  1. 3. Pagina vă va redirecționa către un Formular de Înscriere unde dumneavoastră trebuie să vă completați datele personale.
  1. 4. Obligatoriu de completat sunt următoarele: nume, prenume, cod numeric personal, serie act identitate, număr act identitate, data nașterii, cetățenia, adresa e-mail/telefon personal.
  1. 5. Câmpurile Titlul oficial, pregătirea profesională/obiect activitate, loc de muncă/sediul social nu sunt obligatorii, însă le puteți completa dacă doriți ca toate informațiile să se regăsească în contul dumnevoastră.
  1. 6. Ultima parte este foarte importantă, în formular vi se va cere să completați Adresa de E-mail/Telefon personal, un utilizator și o parolă, acestea sunt datele cu care dumneavoastră vă veți autentifica pe site după înregistrare. Numele de utilizator nu trebuie să conțină spații, însă se pot folosi caractere. Parola trebuie introdusă în ambele câmpuri, aveți grijă să coincidă, ulterior o puteți modifica accesând email-ul.
  1. 7. În cadrul câmpului Upload Diploma puteți introduce diplomele de specializare însă acest pas nu este obligatoriu pentru a vă putea crea contul.

1.8. Mai jos de asta trebuie să bifați căsuța DA, cum că sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, este o simplă formalitate.

  1. 9. Apăsați aderare și în acel moment ar trebui să vă apară un mesaj că v-ați înscris cu succes în Asociație. În același timp ar trebui să primiți pe adresa de email pe care ați completat-o în ultima parte a formularului un email cum că înscrierea s-a realizat cu succes și un alt email că vi s-au atribuit cele 10 puncte acordate pentru înscriere.

MENȚIUNI:

  • Aveți grijă să alegeți o adresă de email la care aveți acces, veți primi email-ul de confirmare și de modificare a parolei pe adresa respectivă;
  • Până să apasați butonul de ADERARE, verificați ca toate câmpurile obligatorii să fie completate, numele de utilizator să nu conțină spații, iar parola să existe în ambele câmpuri;
  • În cazul în care apar erori după ce apăsați ADERARE, vă vor apărea câmpurile respective colorate în roșu, reveniți și recompletați.