Aplicabilitate  Legii nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătății  rezultă pe de-o parte din dispozițiile cuprinse la art. 38 și 39 din această lege, respectiv:

               Art. 38

               Orice persoană fizică sau juridică, având calitatea de angajator, este obligată să asigure fondurile şi condiţiile necesare pentru:

               a) efectuarea controlului medical periodic, conform normelor de sănătate publică şi securitate în muncă;

               b) aplicarea măsurilor de igienă, dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare periodică;

               Art. 39

               Cetăţenii români şi orice altă persoană aflată pe teritoriul României, precum şi unităţile şi operatorii economici au obligaţia să se supună măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile, să respecte întocmai normele de igienă şi sănătate publică, să ofere informaţiile solicitate şi să aplice măsurile stabilite privind instituirea condiţiilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi pentru promovarea sănătăţii individului şi a populaţiei,

iar pe de altă parte, din trimiterea, pe care o face chiar ORDINUL MS nr. 1136 din 27 iunie 2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală.

               Potrivit Ordinului nr. 1136/2007 cu modificările și completările actuale:

 • Procedura este definită ca fiind orice activitate de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, implantare dermală, tratament şi machiaj cosmetic, manichiură, pedichiură, epilare, frizerie, coafură şi bărbierit;
 • Operator este persoana care este instruită şi execută operaţiunile de piercing, tatuaj, în condiţiile legii;
 • Estetician este persoană calificată să execute operaţiunile de îngrijire şi înfrumuseţare;
 • Cabinet este locul în care se desfăşoară activităţile de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, de tratament şi machiaj cosmetic, manichiură, pedichiură şi epilare, de frizerie, coafură şi bărbierit;
 • Printre activitățile permise și care cad sub incidența acestui ordin, pe lângă piercing, tatuare, epilare, tratament cosmetic, manichiură, pedichiură, frizat, coafat, prin Ordinul nr. 930/2014 a fost introdusă și activitatea de  implantare dermală – procedură asemănătoare piercingului, dar fără a crea o breşă, se montează în stratul de piele dermal şi cu modelul la suprafaţa pielii.

               Acest ordin prevede în mod expres la art. 2-9 și condițiile de compartimentare cât și normele igienico-sanitare ce trebuie respectate.

               Cu titlu de exemplu amintim următoarele:

 • Necesitatea existenței unor incinte separate în salon/cabinet pentru accesul și așteptarea clienților, pentru efectuarea procedurilor propriu-zise, pentru depozitarea echipamentelor și materialelor, dar și pentru păstrarea echipamentului, instrumentarului şi a articolelor curate, dezinfectate şi sterile, în dulapuri separate şi închise, în spaţii lipsite de praf şi umiditate, la care au acces numai persoanele autorizate;
 • Pereţii, podelele şi tavanele din fiecare cameră trebuie să fie bine întreţinute, netede, lavabile, confecţionate din materiale neabsorbante, care să poată fi uşor spălate şi curăţate, iar culorile acestor suprafeţe trebuie să fie deschise; în cazul finisajelor nelavabile, curăţarea se face prin aspirare;
 • Incintele trebuie să fie adecvat luminate cu lumină artificială şi naturală;
 •  Cabinetul trebuie să fie dotat cu grup sanitar, întreţinut corespunzător din punct de vedere igienico-sanitar şi bine ventilat;
 •  Este obligatoriu să existe chiuvetă pentru spălarea materialelor rezultate ca urmare a efectuării procedurilor, precum şi chiuvetă separată pentru spălarea şi dezinfecţia mâinilor, situată în camera de desfăşurare a procedurii. Se asigură obligatoriu apă potabilă curentă rece şi caldă, în cantităţi suficiente, săpun antibacterian, periuţă de unghii şi prosop de hârtie de unică folosinţă sau dispozitive pentru uscarea mâinilor;
 • Cabinetul trebuie să fie dotat cu mijloace pentru precolectarea şi colectarea deşeurilor periculoase, precum şi a celor menajere: recipient cu capac, pubelă, containere şi saci colectori de unică folosinţă; colectarea, depozitarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor se fac conform prevederilor legale în vigoare;
 • Dezinsecţia periodică se va face la 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale de maximum 6 luni sau ori de câte ori este nevoie; între operaţiunile periodice se vor aplica proceduri de dezinsecţie şi deratizare curente, de întreţinere, în funcţie de prezenţa vectorilor;
 • Asigurarea igienei mâinilor operatorului/ esteticianului se face respectându-se următoarele reguli: a)spălarea mâinilor se face cu săpun antibacterian şi apă curentă potabilă; b)uscarea se face cu prosoape sau şervete de unică folosinţă sau prin folosirea unui aparat de uscare a mâinilor; este interzisă folosirea prosoapelor textile de multifolosinţă; c)dezinfecţia mâinilor se face cu un produs biocid, destinat dezinfecţiei mâinilor.
 • În timpul desfăşurării procedurii de piercing, tatuare şi implantare dermală îi este interzisă operatorului purtarea de inele, brăţări, ceasuri sau alte obiecte decorative pe mâini;

                              Un alt aspect ce trebuie reținut este faptul că Ordinul nr. 1136/2007 face trimitere expresă la Ordinul Ministrului Sănătății publice nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare, acesta din urmă fiind abrogat de Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.

                              Firesc ar fi fost, ca urmare a acestei situații, să se actualizeze și continutul Ordinului nr. 1136/2007, iar trimiterea să se facă direct la Ordinul nou nr. 961/2016, însă, chiar și în acest context din punct de vedere juridic, dar și a comportamentului general preventiv, apreciez că  trebuie respectate disopozițiile privind curățarea dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare, publice și private, chiar și în Cabinetelor în care se desfăşoară activităţi de înfrumuseţare (a se vedea art. 5 din Ordinul nr. 1136/2007). Cu atât mai mult cu cât avem Anexa 3 la Ordinul 1136/2007 care explică expres cum ar trebui să se realizeze procedura de dezinfecție și sterilizare.

 • Materialele, instrumentele, accesoriile şi echipamentele de unică folosinţă se folosesc pentru un singur client;
 • Toate echipamentele, instrumentele şi materialele de unică folosinţă trebuie îndepărtate imediat după ce au fost folosite la un client;
 • Se admite posibilitatea sterilizării instrumentarului într-o unitate sanitară specializată. Dacă sterilizarea se efectuează în altă parte decât locaţia cabinetului, trebuie să se facă dovada sterilizării prin următoarele documente: contractul încheiat între cele două părţi; data sterilizării şi numele persoanei care a executat sterilizarea; cantitatea şi tipul de instrumentar sterilizat; tipul de sterilizare folosit, parametrii de sterilizare, tipul de aparat folosit; condiţiile de transport al instrumentarului sterilizat.
 • Se utilizează doar produse biocide, autorizate, care se păstrează şi se utilizează conform instrucţiunilor producătorului;
 • Instrumentarul care necesită sterilizare trebuie să fie împachetat individual în ambalaje aprobate pentru sterilizare sau în seturi care sunt folosite pentru o singură procedură. Ambalajele trebuie inscripţionate cu data sterilizării şi numele persoanei care a efectuat sterilizarea. Ambalajele cu instrumentele sterilizate trebuie menţinute în condiţii corespunzătoare de asigurare a sterilizării şi depozitate într-un loc închis, lipsit de umiditate şi praf, la care există acces controlat. Este obligatorie afişarea interdicţiei de acces al persoanelor străine în locul/camera de păstrare a obiectelor şi echipamentelor curate, sterile sau dezinfectate;
 • Persoana responsabilă cu sterilizarea instrumentarului trebuie să demonstreze în cadrul inspecţiei că procedurile de sterilizare au fost executate corect şi optim;
 • Substanţele şi preparatele chimice şi cosmetice trebuie să fie folosite în conformitate cu instrucţiunile producătorului, în condiţiile legii;
 • Este interzisă folosirea creioanelor hemostatice sau a alaunului pentru a opri sângerarea;
 • Trebuie efectuate cursuri periodice de instruire, conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii Publice şi Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, astfel încât prin activităţile desfăşurate  să nu fie afectată sănătatea lor şi a clienţilor.
 • Personalul angajat are obligaţia de a efectua controale medicale la angajare şi controale periodice, conform prevederilor legislaţiei în vigoare; documentele care dovedesc efectuarea acestor controale medicale se pun la dispoziţia inspectorilor sanitari, în timpul acţiunilor de inspecţie.
 • Personalul angajat trebuie să cunoască toate reglementările domeniului său de activitate.
 • Personalul angajat trebuie să demonstreze competenţă în folosirea materialelor şi a procedurilor, în conformitate cu responsabilităţile atribuite, astfel încât să prevină orice pericol pentru sănătate.

               Relevante discuției sunt și NORMELE DE IGIENĂ din 27 iunie 2007 pentru serviciile din cabinetele de tratament şi machiaj cosmetic, epilare, manichiură, pedichiură, coafură, frizerie şi bărbierit, ce constituie ANEXA 3 la Ordinul nr. 1136/2007 conform cărora:

 • Pentru următoarele activităţi trebuie să existe incinte separate prin uşi:

a) epilare, tratament şi machiaj cosmetic;

b)pedichiură, manichiură;

c)coafură, manichiură;

d)frizerie, bărbierit, manichiură.

 • Dacă în cabinet se desfăşoară doar activităţi de coafură şi/sau frizerie, inclusiv bărbierit şi manichiură, incinta pentru accesul, recepţia şi aşteptarea publicului este opţională.
 • Temperatura de lucru trebuie să fie confortabilă şi să nu se situeze sub 20°C.

Utilizarea metodelor, a tipului de produs biocid pentru curăţare, dezinfecţie şi sterilizare se face după cum urmează:

Suport de tratat Metoda de aplicare Observaţii
Materiale necritice
Suprafeţe inerte, cum ar fi: pavimente, pereţi, mobilier etc. Curăţare Spălare cu soluţie de detergent pentru îndepărtarea prafului şi murdăriei, urmată de clătire cu apă caldă
Suprafeţe inerte, cum ar fi: chiuvetă, W.C., suprafeţele de lucru, pat de lucru etc. Dezinfecţie de nivel scăzut sau cu un produs detergent-dezinfectant Ştergere, respectându-se timpul şi concentraţia conform instrucţiunilor producătorului, apoi clătire
Material moale, cum ar fi: prosoape, cearceafuri etc. Dezinfecţie de nivel scăzut Spălare la maşini automate cu ciclu termic de dezinfecţie şi fierbere sau la o firmă specializată, în baza unui contract. Uscarea se face în camere special amenajate sau în uscătoarele maşinilor de spălat
Spatule din plastic sau metal, tăviţele, ustensilele care intră în contact cu pielea intactă, păr sau unghii ori cu substanţe de lucru Dezinfecţie de nivel scăzut sau cu un produs detergent-dezinfectant Spălare, urmată de imersie completă în produsul biocid, apoi clătire cu apă
Materiale semicritice
Orice suprafaţă inertă sau material moale care a fost stropit cu sânge sau alte fluide corporale Dezinfecţie de nivel intermediar Ştergere sau imersie completă în produsul biocid, urmată de spălare, apoi clătire cu apă
Pilele de unghii refolosibile, pensetele, vasele pentru manichiură, cădiţele pentru pedichiură, perii de unghii, lavoare pentru spălat părul etc. Dezinfecţie de nivel intermediar Ştergere sau imersie completă în produsul biocid, apoi clătire
Orice articol care vine în contact cu mucoasele intacte sau cu pielea lezată ori care susţine un articol steril Dezinfecţie de nivel înalt Spălare urmată de imersie în produsul biocid, apoi clătire
Materiale critice
Articolele tăioase şi înţepătoare care pătrund adânc în piele, refolosibile Sterilizare prin metode fizice sau chimice Conform prevederilor legale în vigoare şi ale art. 5 din anexa nr. 1 la ordin
 • Canapeaua pentru tratamente cosmetice va fi acoperită cu o husă de unică folosinţă, care se va schimba după fiecare client, sau din material impermeabil, care se curăţă şi se dezinfectează după fiecare şedinţă cu un produs detergent-dezinfectant;
 • Personalul trebuie să poarte halate sau echipamente de lucru lavabile, curate, de culoare deschisă, confecţionate special pentru a fi purtate în timpul executării procedurilor;
 • Toate produsele cosmetice trebuie păstrate în containere închise şi curate, etichetate corespunzător şi utilizate conform prevederilor legale în vigoare;
 • Produsele cosmetice se utilizează respectând termenul de valabilitate precizat pe ambalaj.
 • Art. 5-14 sunt cele care descriu în amănunt modalitatea și condițiile în care fiecare dintre activitățile specifice de salon: epilare, machiaj, tratament cosmetic, extracții, manichiură, pedichiura, coafură, frizerie, bărbierit.

               Având în vedere textele de lege la care am făcut trimitere expresă, apreciez că la nivel național, în prezent activitățile specifice de salon sunt cele limitativ prevăzute de lege, respectivepilare, machiaj, tratament cosmetic, extracții, manichiură, pedichiura, coafură, frizerie, bărbierit, implantare dermală, care pot fi efectuate doar dacă sunt respectate toate condițiile la care am făcut referire mai sus.

               Orice alte activități, diferite de cele enumerate, cad sub incidența altor reglementări legale și sunt pasibile de interdicție, în cazul în care se descoperă practicarea acestora. Evident este vorba despre procedurile asociate cu cele medicale sau proceduri medicale clasice care trebuie efectuate doar de către personal medical. Cu titlu de exemplu amintim procedurile de microneedling și laserul pentru epilat, cu privire la care există în prezent controverse, apreciindu-se că sunt proceduri dermatocosmetice, nechirurgicale, care nu pot fi realizate în cabinete de cosmetică si care presupun personal cu pregatire medicală.