Dispoziții legale privind activitățile de control în cabinetele/saloanele de înfrumusețare

Constatarea faptelor contraventionale se realizează de personalul de specialitate împuternicit de către conducerea Ministerului Sănătăţii, autoritate centrală în domeniul sănătăţii publice, pentru unităţile de pe întreg teritoriul ţării;

Potrivit dispozițiilor legale, direcțiile de sanatate publică au competențe în exercitarea activităţilor de control privind aplicarea prevederilor legale de sănătate publică, deci obiectivele vizate putând fi inclusiv cabinetele/saloanele de înfrumusețare, inspecțiile neputând fi stopate.

Refuzul de a permite accesul personalului împuternicit în vederea efectuării controlului sau de a accepta efectuarea controlului, ori de a pune la dispoziţia acestui personal documentele şi informaţiile necesare realizării atribuţiilor de control potrivit competenţelor constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei (art. 63 din H.G nr. 857/2011).

               Inspectorii din cadrul acestor direcții au calitatea de agenți constatatori și pot aplica pentru neregulile sesizate sancțiunile specifice reglementate prin H.G. nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice.

               În înțelesul acestui act normativ prin norme din domeniul sănătăţii publice se înțelege setul de reguli, standarde şi criterii, cu caracter obligatoriu, stabilite pe componente specifice domeniului sănătăţii publice, aflate în competenţa de reglementare a Ministerului Sănătăţii.

               Potrivit art. 1 lit b) intră sub incidența acestei hotărâri și unitățile constând în:  instituţii din sectorul public sau privat, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital de stat, privat sau mixt, societăţi cooperative, organizaţii neguvernamentale, precum şi alte persoane juridice, constituite şi organizate potrivit legii;

               Sancțiunile ce pot fi aplicate cabinetelor de înfrumusețare sunt în principiu amenzile contravenționale, dintre care enumerăm cu titlu de exemplu:

 •  nerespectarea instrucţiunilor şi recomandărilor privind manipularea, transportul, desfacerea şi depozitarea produselor cosmetice, care să permită menţinerea stabilităţii parametrilor calitativi şi a salubrităţii acestora; lipsa sau asigurarea în cantităţi insuficiente din/în dotarea unităţilor a produselor biocide şi a celor de curăţare; – amendă de la 800 lei şi 1.600 pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice;
 • cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 7.000 lei la 15.000 lei pentru persoanele juridice se sancționează neefectuarea sau nepăstrarea înregistrărilor obligatorii în cadrul cabinetelor de înfrumuseţare corporală conform cerinţelor stabilite de normele de igienă în vigoare;
 • –        neraportarea sau întârzierea raportării către autorităţile de sănătate publică a incidentelor apărute în cadrul cabinetelor de înfrumuseţare corporală conform cerinţelor stabilite de normele de igienă în vigoare;
 • –        utilizarea creioanelor hemostatice sau alaunului în cabinetele de înfrumuseţare corporală şi utilizarea coloranţilor şi anestezicelor neautorizate în cabinetele de piercing şi tatuaj;
 • –        neinformarea clientului asupra procedurilor şi a efectelor adverse, precum şi neafişarea situaţiilor în care procedura de tatuare, micropigmentare şi/sau piercing poate avea efecte negative asupra sănătăţii clientului;
 • lipsa din dotarea cabinetelor de înfrumuseţare corporală a substanţelor dezinfectante şi a echipamentelor de sterilizare pentru instrumentarul utilizat;
 • –        neefectuarea curăţării şi dezinfecţiei după fiecare client a instrumentarului utilizat în cabinetele de înfrumuseţare corporală sau refolosirea instrumentarului de unică folosinţă;
 • –        folosirea în cabinetele de înfrumuseţare corporală a instrumentarului tăietor-înţepător fără sterilizare prealabilă;
 • funcţionarea cabinetelor de înfrumuseţare corporală fără a avea dotările necesare colectării, îndepărtării şi neutralizării deşeurilor stabilite conform normelor în vigoare;
 • –        utilizarea în cadrul cabinetelor de înfrumuseţare corporală a aparaturii cu nerespectarea recomandărilor şi instrucţiunilor prevăzute de producător în cartea tehnică a aparaturii utilizate.

În cazul în care condiţiile de funcţionare a obiectivelor/unităţilor constituie un risc iminent pentru sănătatea publică, personalul împuternicit aplică şi sancţiunea complementară constând în suspendarea activităţilor din cadrul obiectivelor/unităţilor, până la remedierea deficienţelor determinate de săvârşirea contravenţiilor constatate, sau, după caz, până la închiderea unităţii.

În cazul aplicării sancţiunilor complementare, nu se poate solicita reautorizarea funcţionării mai devreme de 6 luni după aplicarea sancţiunii.

               Raportat la acel punct de vedere al Comisiei de Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirugie Reconstructivă, adresat Ministerului Sănătății, cu privire la procedura de mezoterapie cu ace (microneedling), în sensul că aceasta nu poate fi realizată de cosmeticiene în saloanele de înfrumusețare, ci doar de către personal medical în cabinete de profil, pentru că este vorba despre un dispozitiv medical din clasa III si există riscul de transmitere a unor boli infecțioase și a generării de prejudicii fizice, estetice și psihologice, apreciez că aceasta nu are rolul unei dispoziții legale propriu-zise și nici nu tranșează definitiv această problemă, ci are doar rol de recomandare, fiind doar un punct de vedere, ce-i drept, al unor specialiști, care probabil va fi avut în vedere în momentul în care se va decide modificarea sau completarea legislației incidente.

               Si din punct de vedere juridic opinia este că această activitate de microneedling nu apare menționată printre activitățile ce pot fi desfășurate în cabinetele de înfrumusețare, potrivit OMS nr. 1136/2007 .

Așadar, până la o viitoare reglementare legală concretă recomandarea mea este:

 • fie să se evite efectuarea acestor proceduri în cabinetele/saloanele cosmetice,
 • fie cooptarea de personal cu pregătire medicală pentru realizarea procedurilor în saloane. Așadar, trebuie adoptat un comportament preventiv. Doar în acest mod putând fi limitate sancțiunile ce pot fi aplicate acestora, începând de la amendă contravențională și până la interzicerea desfășurării activității. 

Specialiștii din industria înfrumusețării protestează autorizat împotriva abuzurilor legale

Luni, 11 februarie 2020, a avut loc Protestul Autorizat al Profesioniștilor din Beauty, în fața Guvernului, București, eveniment la care s-a alăturat și Asociația Cosmetologilor din România. Zeci de profesioniști din industria înfrumusețării au protestat împotriva abuzurilor legislației deficiente și a Ministerului Sănătății.

Profesioniștii din industria înfrumusețării s-au unit pentru a contesta Ordinul nr. 15/2020, cât și întreaga legislație ce reglementează activitatea segmentului industriei beauty, care ridică probleme de interpretare și îngrădește financiar și legislativ practicienii domeniului.

Ordinul nr. 15/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației este un ordin ambiguu, cu cerințe interpretabile și în anumite situații, abuzive. Cadrul de reautorizare a tuturor saloanelor din România în 30 de zile, inclusiv cele autorizate pe propie răspundere, a ridicat multe probleme la nivel regional, fiind un ordin care nu a fi putut aplicat consecvent și transparent de către Direcțiile de Sănătate Publică, la care se adaugă costurile semnificative pentru autorizări și reautorizări.

O altă problemă importantă se referă la legislația sterilizării în vigoare, aceasta ridicând însemnate dificultăți financiare pentru saloanele de înfrumusețare, care, potrivit cadrului legislativ, ar trebui să respecte aceleași norme de sterilizare precum instituțiile de sănătate publică. În practică, riscurile sunt mult mai reduse, nu se folosește același instrumentar medical, iar riscul epidemologic este scăzut, pentru ca prevederile legale să se aplice justificat saloanelor de înfrumusețare.

Asociația Cosmetologilor din România susține cauza și subliniază nevoia de actualizare a cadrului legislativ aplicabil saloanelor de înfrumusețare, pentru a înscrie România în rândul funcționării legale, neabuzive și nemărginite a domeniului înfrumusețării, la nivel european.

Asociația este deschisă pentru colaborarea și consultarea cu autoritățile legale, dorind să-și aducă aportul la formularea unei noi legislații, consolidată și sprijinită de rezultatele activității practicienilor și nevoile reale din domeniu.

Monica Lupu, Președinte

Pași pentru înscrierea în Asociația Cosmetologilor

 1. Accesați in browserul dumneavoastră site-ul www.asociatiacosmetologilor.ro
 2. Cum intrați pe site de pe desktop în partea de sus vă vor apărea mai multe coloane, apăsați pe ÎNSCRIERE ca în imaginea de mai jos.

În cazul în care accesați site-ul nostru de pe un smartphone, în partea dreaptă sus vor apărea 3 linii orizontale, în momentul în care faceți click pe ele se va deschide tot meniul, de acolo selectați ÎNSCRIERE.

 1. 3. Pagina vă va redirecționa către un Formular de Înscriere unde dumneavoastră trebuie să vă completați datele personale.
 1. 4. Obligatoriu de completat sunt următoarele: nume, prenume, cod numeric personal, serie act identitate, număr act identitate, data nașterii, cetățenia, adresa e-mail/telefon personal.
 1. 5. Câmpurile Titlul oficial, pregătirea profesională/obiect activitate, loc de muncă/sediul social nu sunt obligatorii, însă le puteți completa dacă doriți ca toate informațiile să se regăsească în contul dumnevoastră.
 1. 6. Ultima parte este foarte importantă, în formular vi se va cere să completați Adresa de E-mail/Telefon personal, un utilizator și o parolă, acestea sunt datele cu care dumneavoastră vă veți autentifica pe site după înregistrare. Numele de utilizator nu trebuie să conțină spații, însă se pot folosi caractere. Parola trebuie introdusă în ambele câmpuri, aveți grijă să coincidă, ulterior o puteți modifica accesând email-ul.
 1. 7. În cadrul câmpului Upload Diploma puteți introduce diplomele de specializare însă acest pas nu este obligatoriu pentru a vă putea crea contul.

1.8. Mai jos de asta trebuie să bifați căsuța DA, cum că sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, este o simplă formalitate.

 1. 9. Apăsați aderare și în acel moment ar trebui să vă apară un mesaj că v-ați înscris cu succes în Asociație. În același timp ar trebui să primiți pe adresa de email pe care ați completat-o în ultima parte a formularului un email cum că înscrierea s-a realizat cu succes și un alt email că vi s-au atribuit cele 10 puncte acordate pentru înscriere.

MENȚIUNI:

 • Aveți grijă să alegeți o adresă de email la care aveți acces, veți primi email-ul de confirmare și de modificare a parolei pe adresa respectivă;
 • Până să apasați butonul de ADERARE, verificați ca toate câmpurile obligatorii să fie completate, numele de utilizator să nu conțină spații, iar parola să existe în ambele câmpuri;
 • În cazul în care apar erori după ce apăsați ADERARE, vă vor apărea câmpurile respective colorate în roșu, reveniți și recompletați.

ORDIN nr. 15 din 14 ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009

Dupa cum probabil ati aflat deja, marti a intrat in vigoare Ordinul MS nr. 15/2020 care modifica si completeaza Ordinul nr. 1030/2009 privind procedurile de reglementare  sanitara pentru obiectivele ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei.

Comunicarea oficiala din partea avocatei Asociatiei, Amalia Dinu, ne atentioneaza ca potrivit noilor dispozitii, inceperea activitatii sau dupa caz desfasurarea ei nu se mai face doar in baza unei declaratii pe proprie raspundere, ci trebuie obtinuta contra unei taxe si dupa depunerea unei documentatii certificarea de la DSPMB, care iar va veni in control:

Art. 17

(1)Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică se aplică, la cererea titularului activităţii, în vederea evaluării conformităţii cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în funcţiune, care desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.

(11)Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică este obligatorie pentru:

a)activităţile de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în spaţiile utilizate de populaţie;

b)activităţile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare.

Art. II

(1)În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin toate persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în spaţiile utilizate de populaţie trebuie să solicite certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau serviciile din cadrul ministerelor cu reţea proprie, după caz.

(2)În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin toate persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare trebuie să solicite certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau serviciile din cadrul ministerelor cu reţea proprie, după caz.

Pana pe 13 februarie pentru societatile unde desfasurati activitate de salon, coafura  si sau alte  activitati de infrumusetare trebuie depuse dosare pentru certificare care sa cuprinda urmatoarele:

 (2)Documentaţia necesară pentru certificarea conformităţii se compune din:

a)cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

a)cerere şi documente aferente specifice domeniului activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
(la data 26-mar-2012 Art. 17, alin. (2), litera A. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 17. din Ordinul 251/2012 )

b)memoriul tehnic în care este descris modul de îndeplinire a cerinţelor prevăzute de reglementările legale specifice domeniului de activitate;

c)dovada achitării tarifului de certificare –  (200 lei/per societate).

(3)Documentaţia se depune la autoritatea competentă, fiind soluţionată de personalul de specialitate desemnat.

(4)Pentru soluţionarea cererii de certificare a conformităţii cu normele de igienă, sănătate publică şi alte reglementări specifice domeniului de activitate, după ce s-a analizat documentaţia depusă şi s-a efectuat evaluarea obiectivului, autoritatea competentă eliberează o notificare scrisă.

(5)Notificarea va cuprinde concluziile privind conformarea la reglementările legale specifice în vigoare.

(5)Notificarea va cuprinde concluziile privind conformarea la reglementările legale specifice în vigoare. Notificarea este valabilă atât timp cât nu se modifică datele din memoriul tehnic.
(la data 26-mar-2012 Art. 17, alin. (5) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 18. din Ordinul 251/2012 )

(6)Dacă sunt constatate neconformităţi, acestea se comunică solicitantului specificându-se actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite.

Concret, Ordinul MS 15/2020 a eliminat marți autorizarea sanitară pe baza răspunderii proprii și a introdus obligația ca saloanele de înfrumusețare (cod CAEN 9602) să ceară certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică.

In concluzie, pentru societatile vizate vor trebui in mod obligatoriu depuse dosarele.

Beauty Esthetic Expert level 3 – Curs acreditat de Asociatia Cosmetologilor din Romania

Luna decembrie a venit cu ultima editie a Beauty Esthetic Expert de pe anul acesta.

Ca pana acum, prima zi a fost dedicata invatarii, unde doamna Dr. Manuela Ravescu👩‍🔬, medic specialist dermato-venerolog a povestit despre arta peelingurilor chimice, in vreme ce Olimpiu Galani👨‍💼, manager Beauty One, le-a povestit participantelor despre brandingul personal si cum sa creezi o afacere de succes.

REGLEMENTAREA JURIDICĂ A ACTIVITĂȚII PROPRIU-ZISE DIN SALOANELE DE ÎNFRUMUSEȚARE CORPORALĂ ȘI FACIALĂ DIN ROMÂNIA

Aplicabilitate  Legii nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătății  rezultă pe de-o parte din dispozițiile cuprinse la art. 38 și 39 din această lege, respectiv:

               Art. 38

               Orice persoană fizică sau juridică, având calitatea de angajator, este obligată să asigure fondurile şi condiţiile necesare pentru:

               a) efectuarea controlului medical periodic, conform normelor de sănătate publică şi securitate în muncă;

               b) aplicarea măsurilor de igienă, dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare periodică;

               Art. 39

               Cetăţenii români şi orice altă persoană aflată pe teritoriul României, precum şi unităţile şi operatorii economici au obligaţia să se supună măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile, să respecte întocmai normele de igienă şi sănătate publică, să ofere informaţiile solicitate şi să aplice măsurile stabilite privind instituirea condiţiilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi pentru promovarea sănătăţii individului şi a populaţiei,

iar pe de altă parte, din trimiterea, pe care o face chiar ORDINUL MS nr. 1136 din 27 iunie 2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală.

               Potrivit Ordinului nr. 1136/2007 cu modificările și completările actuale:

 • Procedura este definită ca fiind orice activitate de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, implantare dermală, tratament şi machiaj cosmetic, manichiură, pedichiură, epilare, frizerie, coafură şi bărbierit;
 • Operator este persoana care este instruită şi execută operaţiunile de piercing, tatuaj, în condiţiile legii;
 • Estetician este persoană calificată să execute operaţiunile de îngrijire şi înfrumuseţare;
 • Cabinet este locul în care se desfăşoară activităţile de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, de tratament şi machiaj cosmetic, manichiură, pedichiură şi epilare, de frizerie, coafură şi bărbierit;
 • Printre activitățile permise și care cad sub incidența acestui ordin, pe lângă piercing, tatuare, epilare, tratament cosmetic, manichiură, pedichiură, frizat, coafat, prin Ordinul nr. 930/2014 a fost introdusă și activitatea de  implantare dermală – procedură asemănătoare piercingului, dar fără a crea o breşă, se montează în stratul de piele dermal şi cu modelul la suprafaţa pielii.

               Acest ordin prevede în mod expres la art. 2-9 și condițiile de compartimentare cât și normele igienico-sanitare ce trebuie respectate.

               Cu titlu de exemplu amintim următoarele:

 • Necesitatea existenței unor incinte separate în salon/cabinet pentru accesul și așteptarea clienților, pentru efectuarea procedurilor propriu-zise, pentru depozitarea echipamentelor și materialelor, dar și pentru păstrarea echipamentului, instrumentarului şi a articolelor curate, dezinfectate şi sterile, în dulapuri separate şi închise, în spaţii lipsite de praf şi umiditate, la care au acces numai persoanele autorizate;
 • Pereţii, podelele şi tavanele din fiecare cameră trebuie să fie bine întreţinute, netede, lavabile, confecţionate din materiale neabsorbante, care să poată fi uşor spălate şi curăţate, iar culorile acestor suprafeţe trebuie să fie deschise; în cazul finisajelor nelavabile, curăţarea se face prin aspirare;
 • Incintele trebuie să fie adecvat luminate cu lumină artificială şi naturală;
 •  Cabinetul trebuie să fie dotat cu grup sanitar, întreţinut corespunzător din punct de vedere igienico-sanitar şi bine ventilat;
 •  Este obligatoriu să existe chiuvetă pentru spălarea materialelor rezultate ca urmare a efectuării procedurilor, precum şi chiuvetă separată pentru spălarea şi dezinfecţia mâinilor, situată în camera de desfăşurare a procedurii. Se asigură obligatoriu apă potabilă curentă rece şi caldă, în cantităţi suficiente, săpun antibacterian, periuţă de unghii şi prosop de hârtie de unică folosinţă sau dispozitive pentru uscarea mâinilor;
 • Cabinetul trebuie să fie dotat cu mijloace pentru precolectarea şi colectarea deşeurilor periculoase, precum şi a celor menajere: recipient cu capac, pubelă, containere şi saci colectori de unică folosinţă; colectarea, depozitarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor se fac conform prevederilor legale în vigoare;
 • Dezinsecţia periodică se va face la 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale de maximum 6 luni sau ori de câte ori este nevoie; între operaţiunile periodice se vor aplica proceduri de dezinsecţie şi deratizare curente, de întreţinere, în funcţie de prezenţa vectorilor;
 • Asigurarea igienei mâinilor operatorului/ esteticianului se face respectându-se următoarele reguli: a)spălarea mâinilor se face cu săpun antibacterian şi apă curentă potabilă; b)uscarea se face cu prosoape sau şervete de unică folosinţă sau prin folosirea unui aparat de uscare a mâinilor; este interzisă folosirea prosoapelor textile de multifolosinţă; c)dezinfecţia mâinilor se face cu un produs biocid, destinat dezinfecţiei mâinilor.
 • În timpul desfăşurării procedurii de piercing, tatuare şi implantare dermală îi este interzisă operatorului purtarea de inele, brăţări, ceasuri sau alte obiecte decorative pe mâini;

                              Un alt aspect ce trebuie reținut este faptul că Ordinul nr. 1136/2007 face trimitere expresă la Ordinul Ministrului Sănătății publice nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare, acesta din urmă fiind abrogat de Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.

                              Firesc ar fi fost, ca urmare a acestei situații, să se actualizeze și continutul Ordinului nr. 1136/2007, iar trimiterea să se facă direct la Ordinul nou nr. 961/2016, însă, chiar și în acest context din punct de vedere juridic, dar și a comportamentului general preventiv, apreciez că  trebuie respectate disopozițiile privind curățarea dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare, publice și private, chiar și în Cabinetelor în care se desfăşoară activităţi de înfrumuseţare (a se vedea art. 5 din Ordinul nr. 1136/2007). Cu atât mai mult cu cât avem Anexa 3 la Ordinul 1136/2007 care explică expres cum ar trebui să se realizeze procedura de dezinfecție și sterilizare.

 • Materialele, instrumentele, accesoriile şi echipamentele de unică folosinţă se folosesc pentru un singur client;
 • Toate echipamentele, instrumentele şi materialele de unică folosinţă trebuie îndepărtate imediat după ce au fost folosite la un client;
 • Se admite posibilitatea sterilizării instrumentarului într-o unitate sanitară specializată. Dacă sterilizarea se efectuează în altă parte decât locaţia cabinetului, trebuie să se facă dovada sterilizării prin următoarele documente: contractul încheiat între cele două părţi; data sterilizării şi numele persoanei care a executat sterilizarea; cantitatea şi tipul de instrumentar sterilizat; tipul de sterilizare folosit, parametrii de sterilizare, tipul de aparat folosit; condiţiile de transport al instrumentarului sterilizat.
 • Se utilizează doar produse biocide, autorizate, care se păstrează şi se utilizează conform instrucţiunilor producătorului;
 • Instrumentarul care necesită sterilizare trebuie să fie împachetat individual în ambalaje aprobate pentru sterilizare sau în seturi care sunt folosite pentru o singură procedură. Ambalajele trebuie inscripţionate cu data sterilizării şi numele persoanei care a efectuat sterilizarea. Ambalajele cu instrumentele sterilizate trebuie menţinute în condiţii corespunzătoare de asigurare a sterilizării şi depozitate într-un loc închis, lipsit de umiditate şi praf, la care există acces controlat. Este obligatorie afişarea interdicţiei de acces al persoanelor străine în locul/camera de păstrare a obiectelor şi echipamentelor curate, sterile sau dezinfectate;
 • Persoana responsabilă cu sterilizarea instrumentarului trebuie să demonstreze în cadrul inspecţiei că procedurile de sterilizare au fost executate corect şi optim;
 • Substanţele şi preparatele chimice şi cosmetice trebuie să fie folosite în conformitate cu instrucţiunile producătorului, în condiţiile legii;
 • Este interzisă folosirea creioanelor hemostatice sau a alaunului pentru a opri sângerarea;
 • Trebuie efectuate cursuri periodice de instruire, conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii Publice şi Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, astfel încât prin activităţile desfăşurate  să nu fie afectată sănătatea lor şi a clienţilor.
 • Personalul angajat are obligaţia de a efectua controale medicale la angajare şi controale periodice, conform prevederilor legislaţiei în vigoare; documentele care dovedesc efectuarea acestor controale medicale se pun la dispoziţia inspectorilor sanitari, în timpul acţiunilor de inspecţie.
 • Personalul angajat trebuie să cunoască toate reglementările domeniului său de activitate.
 • Personalul angajat trebuie să demonstreze competenţă în folosirea materialelor şi a procedurilor, în conformitate cu responsabilităţile atribuite, astfel încât să prevină orice pericol pentru sănătate.

               Relevante discuției sunt și NORMELE DE IGIENĂ din 27 iunie 2007 pentru serviciile din cabinetele de tratament şi machiaj cosmetic, epilare, manichiură, pedichiură, coafură, frizerie şi bărbierit, ce constituie ANEXA 3 la Ordinul nr. 1136/2007 conform cărora:

 • Pentru următoarele activităţi trebuie să existe incinte separate prin uşi:

a) epilare, tratament şi machiaj cosmetic;

b)pedichiură, manichiură;

c)coafură, manichiură;

d)frizerie, bărbierit, manichiură.

 • Dacă în cabinet se desfăşoară doar activităţi de coafură şi/sau frizerie, inclusiv bărbierit şi manichiură, incinta pentru accesul, recepţia şi aşteptarea publicului este opţională.
 • Temperatura de lucru trebuie să fie confortabilă şi să nu se situeze sub 20°C.

Utilizarea metodelor, a tipului de produs biocid pentru curăţare, dezinfecţie şi sterilizare se face după cum urmează:

Suport de tratat Metoda de aplicare Observaţii
Materiale necritice
Suprafeţe inerte, cum ar fi: pavimente, pereţi, mobilier etc. Curăţare Spălare cu soluţie de detergent pentru îndepărtarea prafului şi murdăriei, urmată de clătire cu apă caldă
Suprafeţe inerte, cum ar fi: chiuvetă, W.C., suprafeţele de lucru, pat de lucru etc. Dezinfecţie de nivel scăzut sau cu un produs detergent-dezinfectant Ştergere, respectându-se timpul şi concentraţia conform instrucţiunilor producătorului, apoi clătire
Material moale, cum ar fi: prosoape, cearceafuri etc. Dezinfecţie de nivel scăzut Spălare la maşini automate cu ciclu termic de dezinfecţie şi fierbere sau la o firmă specializată, în baza unui contract. Uscarea se face în camere special amenajate sau în uscătoarele maşinilor de spălat
Spatule din plastic sau metal, tăviţele, ustensilele care intră în contact cu pielea intactă, păr sau unghii ori cu substanţe de lucru Dezinfecţie de nivel scăzut sau cu un produs detergent-dezinfectant Spălare, urmată de imersie completă în produsul biocid, apoi clătire cu apă
Materiale semicritice
Orice suprafaţă inertă sau material moale care a fost stropit cu sânge sau alte fluide corporale Dezinfecţie de nivel intermediar Ştergere sau imersie completă în produsul biocid, urmată de spălare, apoi clătire cu apă
Pilele de unghii refolosibile, pensetele, vasele pentru manichiură, cădiţele pentru pedichiură, perii de unghii, lavoare pentru spălat părul etc. Dezinfecţie de nivel intermediar Ştergere sau imersie completă în produsul biocid, apoi clătire
Orice articol care vine în contact cu mucoasele intacte sau cu pielea lezată ori care susţine un articol steril Dezinfecţie de nivel înalt Spălare urmată de imersie în produsul biocid, apoi clătire
Materiale critice
Articolele tăioase şi înţepătoare care pătrund adânc în piele, refolosibile Sterilizare prin metode fizice sau chimice Conform prevederilor legale în vigoare şi ale art. 5 din anexa nr. 1 la ordin
 • Canapeaua pentru tratamente cosmetice va fi acoperită cu o husă de unică folosinţă, care se va schimba după fiecare client, sau din material impermeabil, care se curăţă şi se dezinfectează după fiecare şedinţă cu un produs detergent-dezinfectant;
 • Personalul trebuie să poarte halate sau echipamente de lucru lavabile, curate, de culoare deschisă, confecţionate special pentru a fi purtate în timpul executării procedurilor;
 • Toate produsele cosmetice trebuie păstrate în containere închise şi curate, etichetate corespunzător şi utilizate conform prevederilor legale în vigoare;
 • Produsele cosmetice se utilizează respectând termenul de valabilitate precizat pe ambalaj.
 • Art. 5-14 sunt cele care descriu în amănunt modalitatea și condițiile în care fiecare dintre activitățile specifice de salon: epilare, machiaj, tratament cosmetic, extracții, manichiură, pedichiura, coafură, frizerie, bărbierit.

               Având în vedere textele de lege la care am făcut trimitere expresă, apreciez că la nivel național, în prezent activitățile specifice de salon sunt cele limitativ prevăzute de lege, respectivepilare, machiaj, tratament cosmetic, extracții, manichiură, pedichiura, coafură, frizerie, bărbierit, implantare dermală, care pot fi efectuate doar dacă sunt respectate toate condițiile la care am făcut referire mai sus.

               Orice alte activități, diferite de cele enumerate, cad sub incidența altor reglementări legale și sunt pasibile de interdicție, în cazul în care se descoperă practicarea acestora. Evident este vorba despre procedurile asociate cu cele medicale sau proceduri medicale clasice care trebuie efectuate doar de către personal medical. Cu titlu de exemplu amintim procedurile de microneedling și laserul pentru epilat, cu privire la care există în prezent controverse, apreciindu-se că sunt proceduri dermatocosmetice, nechirurgicale, care nu pot fi realizate în cabinete de cosmetică si care presupun personal cu pregatire medicală.

Obiectivele Asociației

Înfiinţată pentru a sprijini dezvoltarea profesională, educaţia şi creşterea performanţei în domeniul cosmetologiei şi dermato-cosmetologiei, Asociaţia Cosmetologilor din România îşi doreşte să devină un partener pentru fiecare profesionist în domeniu.

Iniţiativa înfiinţării unui cadru oficial pentru profesioniştii din domeniul cosmetologiei şi dermato-cosmetologiei a venit ca o nevoie firească în condiţiile dezvoltării continue, dar şi a schimbării legislaţiei la nivel european din această ramură. Astfel, bazele Asociaţiei au fost puse de specialişti cu expertiza necesară pentru a oferi un know-how susţinut şi un ajutor real cosmetologilor din România. Cristiana Mihaela Dumitrescu, medic specialist dermatolog, medic specialist medicină de familie, Alice Galani, manager Beauty One şi avocat cu o experienţă de peste 10 ani  în domeniul juridic şi Monica Lupu, cosmetolog, manager Lycon Romania sunt fondatorii Asociaţiei Cosmetologilor din România. Fondatorii şi-au propus să reunească o echipă de experţi cu ajutorul căreia să aducă domeniul beauty la standarde internaționale.

Asociaţia are o adresabilitate largă: medici, cosmeticiene, make-up artişti, kinetoterapeuţi şi tehnicieni pe tratamente corporale precum şi manageri de instituţii sau clinici de estetică, astfel îşi doresc ridicarea nivelului profesional al membrilor atât prin educaţie şi instruire profesională, cât şi prin alinierea legislaţiei la standardele europene.

 • Promovarea educației și a instruirii profesionale în domeniu, prin colaborări cu institute de învățământ, institute de cercetare din țară și străinătate,
 • Ridicarea nivelului profesional și știintific al membrilor săi;
 • Derularea unor activități publicistice de specialitate
 • Colaborarea cu Ministerul Sănătății sau Ministerul Educației,
 • Colaborarea cu societăți sau asociații similare din străinătate,
 • Organizarea de manifestări științifice în țară (congrese, conferințe, simpozioane, mese rotunde, ateliere de lucru, sesiuni științifice, seminarii, workshopuri , prelegeri)
 • Organizarea de activități de pregătire teoretică și practică în vederea dobândirii, menținerii sau îmbunătățirii nivelului de cunoștințe,
 • Participarea prin delegații săi la congresele internaționale și la orice alte manifestări științifice medicale sau cosmetice
 • Publicarea de materiale și lucrări științifice în materie de cosmetică și dermato-cosmetologie, respectiv articole în reviste medicale, cosmetice, monografii, studii cosmetice etc.
 • Organizarea de cursuri de specializare sau perfecționare sau studii documentate în țară și în străinătate;
 • Organizarea de competiții, concursuri sau expuneri de lucrări în domeniu precum și acordarea de premii și distincții pentru activitatea profesional-științifică dacă va fi cazul.