REGULAMENT Cosmeticon 2023

– Coming in September 2023 –

Regulament concurs Participă la COSMETICON și câștigă!

organizat de Asociația Cosmetologilor din România în cadrul

Congresului Național de Cosmetologie COSMETICON 2023

 1. Organizator:

Concursurile organizate de Asociația Cosmetologilor din România sunt concepute şi administrate de către Asociația Cosmetologilor din România. Concursurile se vor desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

2. Locul de desfăşurare a concursurilor:

Concursul Participă la COSMETICON și câștigă! este organizat şi se desfăşoară offline în cadrul Congresului Național de Cosmetologie COSMETICON, ce are loc pe 23 septembrie 2023, în cadrul Cosmetic Beauty Hair, Romexpo.

Concursul este promovat pe site-ul asociatiacosmetologilor.ro, pe pagina de facebook https://www.facebook.com/asociatiacosmetologilordinromania  și Instagram la https://www.instagram.com/asociatiacosmetologilor.ro/

3. Perioada de desfăşurare a concursurilor:

Concursul se desfășoară pe 23 septembrie 2023, perioada de înscriere fiind în intervalul 10.00 – 14.00, iar extragerea se va efectua în intervalul 15.00 – 15.30.

Toate intervalele de desfăşurare a concursurilor sunt publicate pe site-ul ASCO și pe pagina oficială de Facebook a ASCO, în postările dedicate (https://asociatiacosmetologilor.ro/new/cosmeticon-2023/).

4. Condiții de participare și mecanismele de alegere a câștigătorilor:

Pentru a participa la aceste concursuri, este necesar:

– să fi completat formularul de înscriere la tombolă, pus la dispoziție de ORGANIZATOR la înregistrarea fizică la COSMETICON, la locația stabilită de organizator, cu date corecte și reale

– sa  aveţi o adresă de e-mail validă şi nume/prenume reale, similare cu cele din cartea de identitate, respectiv un cont valid de Facebook, în funcție de specificul concursului.

– prin înscrierea la concurs sunteți de acord ca datele oferite pentru înscriere să fie prelucrate de ASCO în vederea oferirii de informații și noutăți ale ASCO și partenerilor săi,

  să fiți prezent/ă în sala la momentul extragerii. În cazul în care se face persoana al cărei nume este extras nu este prezentă, premiul se reportează în limita a trei extrageri.

  câștigătorii vor fi aleși prin tragere la sorţi, iar extragerea se va face fie fizic, dintre toţi participanţii eligibili înregistraţi, conform mecanismelor descrise, iar validarea se va face pe loc. Extragerea va fi făcută de o persoană desemnată de un reprezentant ASCO.


Rezultatele finale extragerilor vor fi făcute publice inclusiv pe site și/sau pe pagina de Facebook a ASCO.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerinţele concursului.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament.

Prin înscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garantează că are vârsta minimă împlinită de 18 ani şi că poate dovedi ulterior cu acte.

Un participant poate fi descalificat în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit în raport cu concursul şi prezentul regulament.

Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte.

În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

5. Premiile acordate 

Premiile acordate sunt descrise în evenimentele/imaginile utilizate pentru promovarea concursului. Fiecare premiu este menționat la postarea de concurs, cu indicații asupra acestuia și valorii sale.

Inel de logodna din Aur Alb cu Diamante, aur alb 18k, 0.45ct diamante G VS+ diamante de top, în valoare de 5010 lei

Cercei din Aur Alb cu Diamante Incolore, aur alb 18k, 0.50ct diamante G VS+ (de top), în valoare de 6636 lei.

Pandantiv Anturaj din Aur Alb cu Diamante, aur alb 18k, diamante p.25ct G VS+ (de top), lănțișor 18K- în valoare de 5501 lei

Lista premiilor poate suferi modificări până la data de 10 septembrie 2023, acestea fiind actualizate în prezentul regulament și anunțate pe canalele social media ale Organizatorului, respectiv pe site-ul acestuia.

În cazul în care un premiu este reprezentat de vouchere-cadou se va indica exact modalitatea de transmitere a voucherului, durata de valabilitate, condiții de utilizare a premiului câștigat.

6. Anunțarea câștigătorului și validarea acestuia

Câștigătorii concursului vor fi anunțați și validați conform prezentului regulament.

7. Protecţia datelor personale:

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:

  • Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor menționate în postarea de concurs – nume, prenume, număr de telefon și adresă de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop.
  • Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.
  • Folosirea numelui, prenumelui și imaginii castigatorilor in anunturile referitoare la finalizarea concursului, publicate pe canalele de social media ale organizatorului, respectiv pe site-ul acestuia, în scop de promovare și marketing.

Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin prezentul Regulament.

Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.

Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

8. Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.

Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din aceasta acţiune.

9. Regulamentul concursului

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.asociatiacosmetologilor.ro.

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.

10. Contact

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook sau la e-mail contact@asociatiacosmetologilor.ro.